Spanje reizen

Busplaatsen

Bij meerdaagse reizen drukken wij erop dat de plaatsen in de autocar wordentoegekend naargelang de volgorde van inschrijving. Wie eerst inschrijft mag zijn plaats(en) kiezen, wie als tweede inschrijft is dan aan debeurt enz. Als inschrijfdatum geld uitsluitend de datum dat het voorschot betaald wordt. Voor diegene die samen willen zitten tijden de reis , is het dan noodzakelijk dat zijtegelijkertijd een voorschot beta- len. Het zekerste is dat 1 persoon betaald voor deganse groep. Alleen dan kunnen wij garanderen dat zij samen hun plaatsen in de autocar kunnen kiezen. Alvorens het voorschot te storten gelieve eerst telefonisch contact op te nemen om uw plaats in de autocar te bespreken. De afrekening volgt dan met de nodige gegevens een paar weken voor de afreis.Indien de autocar die normaal ingeschakeld wordt, de reis niet kan aanvatten wegens onvoorziene omstandigheden, of dat er moet overgeschakeld worden naar een groter voertuig, zullen wij zelf de indeling van de gekozen plaatsen maken, wel zal er rekening gehouden worden met de voorkeur van de reizigers.

 

 

 

Voor meerdaagse reizen zal dit minstens 3 weken voor de betreffende afreisdatum zijn en wordt de reiziger volledig terug- betaald.

 

Annulering door de reiziger

(bv. Wegens ziekte, ongeval, hospitalisatie, overlijden familie- lid)

Brengen volgende kosten mee;

Meer dan 30 dagen voor vertrek: €50 per persoon.

Van 30 tot 20 dagen voor vertrek 25% van de reissom met een minimum van €90 perpersoon.

Van de 9de dag tot het vertrek 100% van de reissom.

Het is wel toegelaten om vervangers te zoeken mits verwitti- ging.

Nico Tours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor even- tuele drukfouten.

Bedank voor U begrip.

Nico tours bvba 
wagenpark momenteel 

Vanhool t 927                   66 plaatsen   of  88 plaatsen
Vanhool t 916 astron        56 pl  
Vanhool t 916 astron        58 pl
Vanhool tl                          64 pl   
vanhool                              56 pl

ottocar                              32 pl  liftbus
Ottocar                              32 pl 
mercedes                         23 pl 

Peugeot boxer                 8 pl    
renault                              8 pl